Fortrængningsventilation

Effektivt luftskifte og godt indeklima

Man mærker ikke luftvandringen

Ventilation efter fortrængningsprincippet er et speciale hos JS ventilation og vores medarbejdere har stor erfaring i at foretage de lufttekniske beregninger, udvikle – og installere det færdige anlæg.
Det sker på basis af computerprogrammer, der indregner forhold som lyd, rumtemperatur, luftens CO2-indhold, strømningsforhold m.v. Resultaterne viser bl.a. de lufthastigheder, som kan fremkomme ved indblæsning af den rene, friske luft i de ventilerede lokaler.
Indblæsningen kan ske fra armaturer med særlige placeringer, som JS ventilation f.eks. har installeret i Værløse Kulturhus, hvor luften tilføres under sceneforkanten samt under trappetrin og lignende.