Cool Ceiling

Innovation og smart design

Cool Ceiling er frugten af ​​kreative tanker og hårdt arbejde. Løsningen er mødt af en praktisk tilgang kombineret med en innovativ løsning af ofte komplicerede udfordringer. Med brugen af ​​naturlovene og gennemtænkt design, har JS ventilation opfundet et kombineret køle/varme/ventilations loftsystem, som kan reducere lofthøjden og give plads til flere etager i byggerier af højhuse.

Dette betyder:

 • ingen kanaler
 • designfrihed
 • kortere byggetid
 • ingen vedligeholdelse
 • lavere energiforbrug

Cool Ceiling er derfor en bæredygtig løsning, der kan håndtere store kølebehov uden
kondens og træk gener. Systemet opfylder kravene til indeklima kategori A.

Cool Ceiling systemet er patenteret og udviklet i tæt samarbejde med og testet af  Teknologisk Institut.

Segmenter
 • Kontorer
 • Industri
 • Hospitaler
 • Laboratorier
 • Medicinal industri
 • Koncertsale
 • Auditorier
 • Skoler
 • Institutioner
 • Sportsarenaer
 • Industrikøkkener