Ventilations principper

De 3 løsninger

COOL CEILING – STANDARD

 

Eksempel på et kontor på 10-1000 m2, med normal til høj kølebelastning. Lokalet har en varmebelastning fra personer, IT (maskiner), varmeoverførsel gennem bygningen og solstråling gennem vinduerne. Alle disse skal være kendte værdier.

Løsning

Cool Ceiling  – styret ventilation. køling og opvarmning. Kontrol af luftmængden (VAV-spjæld) alt efter om der er personer i rummet, temperatur og/-eller CO2-beslastning.

Komponenter
 • Indblæsning fra hovedventilationssystemet over loft (ingen kanaler)
 • VAV-spjæld – rumstyring temp./CO2
 • Cool Ceiling (metal loft)
 • Indblæsnings armatur integreret i loftet
 • Udsugnings armaturer placeres hvor det er bedst i forhold til rummets indretning
Fordele
 • Ventilation, køling og opvarmning i samme installation
 • Ingen kanaler
 • Lavt differenstryk (energibesparelse)
 • Reduceret lofthøjde (brutto), 300 mm over loft
 • Dækker store kølebehov på op til 67 W/m2 i indeklima kategori A og 100 W/m2 i kategori B
 • Ingen trækgener
 • Variabel luftmængde 25-100%
 • Fleksible loftløsninger
 • Kortere byggeperiode
 • Design, beregning og dokumentation

COOL CEILING – FAN COIL(S)

 

Eksempel på et kontor på 10-1000 m2, med normal til høj kølebelastning. Hovedventilationssystem med lave luftmængder (kun til luftskifte). Lokalet har en varmebelastning fra personer, IT (maskiner), varmeoverførsel gennem bygningen og solstråling gennem vinduerne. Alle disse skal være kendte værdier.

Løsning

Cool Ceiling – styret ventilation, køling og opvarmning. Leveres med fan coil(s) for høj kølekapacitet/opvarmning. Kontrol af luftmængde (VAV-spjæld) og fan coils hastighed afhængigt af om der er personer i rummet, temperatur og/eller CO2-belastning.

Komponenter
 • Indblæsning fra hovedventilationssystemet over loft (ingen kanaler)
 • VAV-spjæld – rumstyring temp./CO2
 • Cool Ceiling (metal loft)
 • Indblæsnings armatur integreret i loftet
 • Udsugnings armaturer placeres hvor det er bedst i forhold til rummets indretning
Fordele
 • Ventilation, køling og opvarmning i samme installation
 • Ingen kanaler
 • Mindre hovedventilationssystem (lavere byggepris, energibesparelse)
 • Lavt differenstryk (energibesparelse)
 • Reduceret lofthøjde (brutto), 300 mm over loft
 • Dækker store kølebehov på op til 67 W/m2 i indeklima kategori A og 100 W/m2 i kategori B
 • Ingen trækgener
 • Variabel luftmængde 25-100%
 • Fleksible loftløsninger
 • Kortere byggeperiode
 • Design, beregning og dokumentation

COOL CEILING – HYBRID

 

Eksempel på et kontor på 10-1000 m2, med normal til høj kølebelastning. Lav udetemperatur i en del af året eller om natten til natkøling. Lokalet har en varmebelastning fra personer, IT (maskiner), varmeoverførsel gennem bygningen og solstråling gennem vinduerne. Alle disse skal være kendte værdier.

Løsning

Cool Ceiling – styret ventilation, køling leveret med hybrid løsning til direkte afkøling og ved brug af den lave ude temperatur. Spjældet til indblæsnings luften lukker (eller ventilatoren kan standses), når hybrid spjældet åbnes. Kontrol af luftmængde (VAV-spjæld og hybrid spjæld) i henhold til temperatur og/eller CO2-belastning.

Komponenter
 • Indblæsning fra hovedventilationssystemet over loft (ingen kanaler)
 • VAV-spjæld – rumstyring temp./CO2
 • Hybrid spjæld
 • Filtre
 • Lyddæmper
 • Cool Ceiling (metal loft)
 • Indblæsnings armatur integreret i loftet
 • Udsugnings armaturer placeres hvor det er bedst i forhold til rummets indretning
Fordele
 • Ventilation, køling og opvarmning i samme installation
 • Ingen kanaler
 • Lukning af indblæsnings spjældet eller standsning af ventilator (energibesparelse)
 • Lavt differenstryk (energibesparelse)
 • Reduceret lofthøjde (brutto), 300 mm over loft
 • Dækker store kølebehov på op til 67 W/m2 i indeklima kategori A og 100 W/m2 i kategori B
 • Ingen trækgener
 • Variabel luftmængde 25-100%
 • Fleksible loftløsninger
 • Kortere byggeperiode
 • Design, beregning og dokumentation