Bæredygtighed

Hvor kan Cool Ceiling bidrage til bæredygtigheden

 • Integreret designproces:

  Relevante kvalifikationer og fagområder er inkluderet i planlægnings processen. Hvis Cool Ceiling er implementeret tidligt i designprocessen, er det muligt at bygge lavere eller bygge flere etager. Ventilationssystemerne kan minimeres og installations omkostningerne reduceres.

 

 • Livscyklusvurdering (LCA) – Primær energi

  3 Ressource indikatorer:
  • forbrug af ikke-vedvarende energi
  • forbrug af primær energi
  • andel af vedvarende primær energi
  Cool Ceiling ventilationssystem skal kun dimensioneres efter mængden af ​​frisk luft, da der kan tilføjes køling via fan coils. Mindre luftmængde resulterer i et mindre kanalsystem og lavere energiforbrug.
  Cool Celing har et lavere tryktab, hvilket også giver mindre energiforbrug.

 • Termisk komfort:

  Brugernes tilfredshed med indeklimaet; ingen overdreven temperature, træk eller køle stråling.
  Indikatorer:
  • driftstemperatur sommer og vinter
  • fugtighed sommer og vinter
  • Udkast til sommer og vinter
  • stråling og gulvtemperatur sommer og vinter

Cool Ceiling forårsager ingen træk- eller kondensproblemer og producerer 100 watt / m2 i indeklima kategori A.
JS ventilations beregningsprogram udviklet af Teknologisk Institut, foretager en komplet og nøjagtig beregning af luft og temperatur. Denne beregning foretages for alle rum og ligger dermed grund for dokumentationen for systemet. Med denne dokumentation er det kun nødvendigt med regulering for selve rummet og ikke for enhver enkelt indblæsnings armatur.

 • Indendørs luftkvalitet (Knockout-kriterier, hvor der kræves en minimumscore):

  Formålet er at sikre brugernes komfort og sundhed.
  Især skoler og børnepasningsinstitutioner er vigtige. Efterhånden er det veldokumenteret, at børn er særligt følsomme over for utallige påvirkninger af indeklimaet, og at det kan påvirke elevernes trivsel og især læring; hvis indeklimaet i klasseværelset ikke er godt nok.
  Dette kan undgås ved ikke at have for høje koncentrationer af skadelige stoffer og irriterende lugt.

Luftkvalitet kan opdeles i 2:
”De erfarne” og ”De sunde”

”De erfarne”
• for lav luftfugtighed
• lugt
• for høj / lav temperatur
• træk

”De sunde”
• afgasning fra materiale
• afgasning fra mennesker
• partikler ved forbrænding
• fugtopbygning
• radon

 • Indikatorer

  • CO2-koncentration under 1000 ppm
  • måling af volatile organic compound (VOC)(flygtigt organisk forbindelse). TVOC-koncentration under 3000 ug / m3
  • formaldehydkoncentration under 100 ug / m3

Alle komponenter i metalloftet er fri for formaldehyd og tildeles derfor klasse E1.
Producenten deklarerer, at der ikke er anvendt stoffer til fremstilling af metalloftet, der forårsager farlige emulsioner, og derfor kræves der ikke en første test. Endvidere blev underkonstruktion og de dækkende lag testet for overholdelse af referenceværdierne for VOC, i henhold til vurderings systemet fra det tyske udvalg for sundheds relateret evaluering af byggeprodukter (AgBB) .
Cool Ceiling er ikke en del af problemet, men en del af løsningen, fordi systemet leverer frisk luft.

 • Brugernes mulighed for at kontrollere indeklimaet:

  Det man skal læge mærke til er at brugerne i vid udstrækning kan kontrollere ventilationen, solstrålingen og afskærmning af blænding, temperatur og belysning.
  Cool Ceiling kan kontrolleres gennem CO2 og normal drift.

 

 • Brandsikring og sikkerhed:

  Overholdelse af de nuværende brandnormer.
  Cool Ceiling overholder de nuværende brandnormer med et brandspjæld for hvert rum som alle andre ventilationssystemer.
  Brandklassifikationen blev verificeret i overensstemmelse med EN 13501-1 og certificeret iht. klassificerings rapporter fra „MPA Stuttgart” (bemyndiget organ nr. 0672).

 

 • Akustik og lydisolering:

  Evalueres ud fra f.eks. efterklangstid i primærrum.
  Cool Ceiling benytter markedets bedste metalloft
  Klasse B (alfa) w = 0,80
  Yderligere akustikdæmpning kan monteres over loftet. 50% dækning er testet af Det Danske Teknologiske Institut.

 • Vedligeholdelse og rengøringsvenlighed af bygninger:

  Cool Ceiling har ingen bevægelige dele og behøver derfor ingen vedligeholdelse. Systemet har glatte overflader og er meget rengørings venligt; aftørres med en tør eller fugtig klud. I køkkener, laboratorier osv., hvor standarderne kan være højere, skal der anvendes loftplader uden perforering.

 • Egnethed med hensyn til demontering og genanvendelighed:

  Alle Cool Ceiling – dele kan opdeles og genbruges.