Forretningsområder

Sundhed

Hos JS Ventilation har vi gennem installation af ventilationsanlæg på diverse sundhedssektor som hospitaler og i den farmaceutiske industri bidraget til sikringen af sterile miljøer. Operationsstuer og laboratorier er miljøer, der gør krav på effektive ventilationssystemer, da disse er blandt de vigtigste redskaber til at forebygge infektioner og beskytte ansatte mod skadelige påvirkninger under deres arbejde. Dertil er installation af ventilationsanlæg også med til at sikre et korrekt trykforhold mellem lokaler, hvormed man kan forhindre spredning af eventuelt skadelige stoffer og bakterier.

 

Industri

Installation af ventilationsanlæg er alfa og omega for at sikre et sundt indeklima og bidrager væsentligt til medarbejderes produktivitet og trivsel. Når det kommer til industriproduktion, er det nødvendigt med flere forskellige ventilationssystemer, da det her ikke kun er medarbejderne, der skal tilgodeses. Industriel produktion kræver nemlig ofte specielle luft- og temperaturforhold af hensyn til materialer og produkternes kvalitet, og derfor har vi hos JS Ventilation øje for både medarbejdere, arbejdspladsen og jeres produktlinje, når vi installerer ventilationsanlæg i industrien.

Forskning

Hos JS Ventilation arbejder vi også med installation af ventilationsanlæg i forskningsmiljøer. Det gør vi, da ventilation er med til at skabe sikkerhed omkring eksperimenter, hvor der ofte arbejdes med ukendte stoffer og teknologier. Her er det rette ventilationsanlæg med til at sikre, at medarbejdere og omgivelser ikke påvirkes af skadelige stoffer. Dertil forsynes systemet med alarmer, der udsender lys- og lydsignaler ved overskridelse af fastlagte grænseværdier.

Erhverv

De moderne storrumskontorer har givet virksomheder nye udfordringer, hvad angår luftkvalitet og temperaturer. Installation af det rette ventilationsanlæg i erhvervs livet, kan imødekomme alle disse udfordringer og skabe gode arbejdsforhold med en behagelig arbejdstemperatur og god luftkvalitet. Hos JS Ventilation arbejder vi med blandt andet med løsninger, der tilpasser ventilationssystemets ydelse efter antallet af mennesker i rummet, hvilket sikrer alle medarbejdere højest mulig komfort og virksomheden den lavest mulige energiregning.

Bolig

Bygningsreglementet er kommet med nye krav om luftskifte, som kan være svære at imødekomme med traditionelle friskluftventiler og almindelig udluftning. Hos JS Ventilation fokuserer vi derfor på installation af ventilationsanlæg med varmegenvinding, der sikrer, at boligen er ventileret korrekt hele døgnet, uden at man skal huske at åbne vinduer eller døre til det fri. Al den friske luft fra ventilationsanlægget er ikke alene filtreret for støv, pollen og svampesporer: den opvarmes også til en behagelig temperatur. Dertil vil du opleve markante besparelser på varmeregningen, fordi en varmeveksler udnytter energien i udsugningsluften, og fordi du slipper for at lufte ud fx i vinterhalvåret, hvor der sker en kraftig afkøling af indeluften, der senere skal opvarmes af radiatorer eller gulvvarme.

Skoler og institutioner

Indeklimaet er en enormt væsentlig del af at skabe et effektivt indlæringsmiljø. Det er sjældent nok at benytte sig af naturlig ventilation og altså åbne vinduer i klasselokalerne én gang i timen, da det ikke løser problemet med at skaffe tilstrækkelige mængder af frisk luft. Installation af ventilationsanlæg på diverse skoler og institutioner er i stedet med til bedre at regulere den stigende mængde af varme fra elever og computere i klasseværelserne, mens man også undgår ubehagelige gener fra at åbne vinduer ud til gaden – særligt i vinterhalvåret. Spar på energien og skab et bedre indlæringsmiljø med det rette ventilationssystem.

Autoværksteder

Hos JS Ventilation er vi opmærksomme på, at kravene til ventilation på autoværksteder er ekstremt høje. Arbejdsmiljøet belastes her af en række forskellige ting som udstødningsgasser, oliedampe, opløsningsmidler og slibestøv. Derfor kræves det også, at luften udskiftes tre gange i timen i opholdszonen i arbejdstiden såvel som én time før og efter – dertil må der kun ventileres med frisk luft. En kombination af procesventilation og rumventilation er derfor den mest optimale til autoværksteder. Her fjernes forureningen direkte ved kilden med installation af procesventilation, mens en konstant rumventilation sikrer en god luftbalance på hele værkstedet.

P-anlæg

Når det kommer til installation af ventilationsanlæg i parkeringsanlæg, er det afgørende, at ventilationsløsningen er fuldt automatiseret. Det sikrer regelmæssige luftmålinger af ilt og kulilte, der heraf automatisk tænder og slukker for de ofte meget store ventilatorer, der skal til for at fjerne den urene luft. Derudover er automatiserede ventilationsløsninger med til at sikre en fortsat lønsomhed i P-anlæg, der i forvejen opererer med minimal til slet ingen bemanding.

Sports- og svømmehaller

Installation af de rette ventilationsanlæg i sports- og svømmehaller er med til at sikre, at indeklimaet er i top, når mange mennesker mødes og udfolder sig fysisk. Sports- og svømmehaller har brug for ventilationssystemer, der har en tilstrækkelig kapacitet til at sikre komfort for både de aktive brugere og for tilskuerne, og hos JS Ventilation udarbejder vi løsninger, der tager højde for disse skrappe krav. Det gælder særligt de specifikke krav i svømmehaller, hvor høje temperaturer, fugt og fordampning er nogle af de største udfordringer.

Koncertsale og auditorier

Der er altid højere krav til ventilationen på steder, hvor mange mennesker mødes. Installationen af det rette ventilationsanlæg er med til at sikre publikum en god oplevelse med høj komfort, mens det også sikrer, at ventilationen ikke forstyrrer lydbilledet. Hos JS Ventilation arbejder vi derfor konsekvent med de mest støjsvage teknologier og høj kreativitet for at sikre, at alle er komfortable, og at ingen forstyrres under forestillinger, koncerter, konferencer og lignende.